دانلود روز مرجع فیلم و سریال

سریال یاغی سریال جیران برنامه جوکر

دانلود مسابقه عصر جدید فصل دوم سال 98

دانلود مسابقه عصر جدید فصل دوم با لینک مستقیم

دانلود رایگان فصل دوم مسابقه عصر جدید با اجرا احسان علیخانی با کیفیت عالی

قسمت 30 مرحله دوم قرار گرفت

دانلود برنامه عصر جدید احسان علیخانی

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم

گروه فیلم : مسابقه

سال تولید : 1397

پخش: شبکه 3 سیما

اجرا : احسان علیخانی

درباره برنامه عصر جدید : مجموعه برنامه “عصر جدید” با اجرای احسان علیخانی در 52 قسمت 70 دقیقه ای با موضوع استعدادیابی در حوزه‌های ورزشی، سرگرمی و هنری از شبکه سه سیما پخش می شود ….این برنامه را با کیفیت عالی از دانلود روز دریافت کنید.


دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 30 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت دهم بخش دوم تاریخ 29 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 30 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت دهم بخش دوم تاریخ 29 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 30 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت دهم بخش دوم تاریخ 29 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 30 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت دهم بخش اول تاریخ 28 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 30 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت دهم بخش اول تاریخ 28 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 30 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت دهم بخش اول تاریخ 28 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 29 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت نهم بخش دوم تاریخ 27 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 750 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 29 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت نهم بخش دوم تاریخ 27 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 370 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 29 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت نهم بخش دوم تاریخ 27 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 29 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت نهم بخش اول تاریخ 26 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 750 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 29 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت نهم بخش اول تاریخ 26 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 370 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 29 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت نهم بخش اول تاریخ 26 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 28 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت هشتم بخش دوم تاریخ 22 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 750 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 28 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت هشتم بخش دوم تاریخ 22 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 370 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 28 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت هشتم بخش دوم تاریخ 22 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 28 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت هشتم بخش اول تاریخ 21 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 850 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 28 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت هشتم بخش اول تاریخ 21 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 420 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 28 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت هشتم بخش اول تاریخ 21 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 27 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت هفتم بخش دوم تاریخ 19 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 27 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت هفتم بخش دوم تاریخ 19 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 27 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت هفتم بخش دوم تاریخ 19 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 270 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 27 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت هفتم بخش اول تاریخ 18 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 750 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 27 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت هفتم بخش اول تاریخ 18 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 370 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 27 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت هفتم بخش اول تاریخ 18 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 320 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت اعلام نتایج کیفیت 480p (مرحله دوم تاریخ 17 مرداد 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 26 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت ششم بخش دوم تاریخ 15 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 950 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 26 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت ششم بخش دوم تاریخ 15 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 26 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت ششم بخش دوم تاریخ 15 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 320 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 26 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت ششم بخش اول تاریخ 14 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 26 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت ششم بخش اول تاریخ 14 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 26 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت ششم بخش اول تاریخ 14 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 320 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 25 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت پنجم بخش اول تاریخ 11 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 950 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 25 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت پنجم بخش اول تاریخ 11 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 25 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت پنجم بخش اول تاریخ 11 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 24 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت چهارم بخش دوم تاریخ 5 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 24 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت چهارم بخش دوم تاریخ 5 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 24 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت چهارم بخش دوم تاریخ 5 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 24 کیفیت 1080p ( مرحله دوم قسمت سوم بخش اول تاریخ 5 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 24 کیفیت 720p ( مرحله دوم قسمت سوم بخش اول تاریخ 5 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 24 کیفیت 480p ( مرحله دوم قسمت سوم بخش اول تاریخ 5 مرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 23 کیفیت 1080p (مرحله دوم قسمت 3 تاریخ 29 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 23 کیفیت 720p (مرحله دوم قسمت 3 تاریخ 29 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 23 کیفیت 480p (مرحله دوم قسمت 3 تاریخ 29 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 150 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 22 کیفیت 1080p (مرحله دوم قسمت 2 تاریخ 23 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 22 کیفیت 720p (مرحله دوم قسمت 2 تاریخ 23 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 22 کیفیت 480p (مرحله دوم قسمت 2 تاریخ 23 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 21 کیفیت 1080p (مرحله دوم قسمت 1 تاریخ 22 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.7 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 21 کیفیت 720p (مرحله دوم قسمت 1 تاریخ 22 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 870 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 21 کیفیت 480p (مرحله دوم قسمت 1 تاریخ 22 تیر 99  )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 20 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 8 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.8 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 20 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 8 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 20 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 8 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 19 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 7 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.8 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 19 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 7 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 19 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 7 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 18 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 1 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 18 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 1 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 18 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 1 تیر 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 17 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 31 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.9 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 17 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 31 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 17 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 31 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 16 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 25 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 16 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 25 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 16 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 25 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 15 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 24 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 15 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 24 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 15 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 24 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 14 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 18 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 14 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 18 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 14 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 18 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 13 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 17 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 13 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 17 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 13 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 17 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 12 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 11 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 12 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 11 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 12 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 11 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 11 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 10 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.8 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 11 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 10 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 920 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 11 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 10 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 460 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 10 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 4 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 10 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 4 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 10 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 4 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 9 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 3 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.8 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 9 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 3 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 950 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 9 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 3 خرداد 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 8 (بخش دوم) کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 12 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 790 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 8 (بخش دوم) کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 12 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 8 (بخش دوم) کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 12 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 8 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 11 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 890 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 8 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 11 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 8 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 11 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 7 (بخش دوم) کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 10 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 7 (بخش دوم) کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 10 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 7 (بخش دوم) کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 10 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 7 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 9 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 7 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 9 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 7 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 9 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 6 (بخش دوم) کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 8 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 6 (بخش دوم) کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 8 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 6 (بخش دوم) کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 8 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 130 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 6 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 7 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 6 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 7 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 6 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 7 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 5 (بخش دوم) کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 6 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 5 (بخش دوم) کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 6 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 5 (بخش دوم) کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 6 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 5 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 5 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 5 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 5 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 5 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 5 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 4 (بخش دوم) کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 4 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 4 (بخش دوم) کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 4 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : .400 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 4 (بخش دوم) کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 4 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 4 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 3 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 4 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 3 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 4 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 3 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 3 کیفیت 1080p ( مرحله مقدماتی تاریخ 2 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 3 کیفیت 720p ( مرحله مقدماتی تاریخ 2 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 3 کیفیت 480p ( مرحله مقدماتی تاریخ 2 فروردین 99 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 2 کیفیت 1080p (مرحله مقدماتی تاریخ 18 اسفند 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 2 کیفیت 720p (مرحله مقدماتی تاریخ 18 اسفند 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 2 کیفیت 480p (مرحله مقدماتی تاریخ 18 اسفند 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 1 کیفیت 1080p (مرحله مقدماتی تاریخ 17 اسفند 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 1 کیفیت 720p (مرحله مقدماتی تاریخ 17 اسفند 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم قسمت 1 کیفیت 480p (مرحله مقدماتی تاریخ 17 اسفند 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم راستی آزمایی قسمت 4 کیفیت 720p (تاریخ 14 اسفند 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 190 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم راستی آزمایی قسمت 4 کیفیت 480p (تاریخ 14 اسفند 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 190 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم راستی آزمایی قسمت 3 کیفیت 720p (تاریخ 10 اسفند 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 190 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم راستی آزمایی قسمت 3 کیفیت 480p (تاریخ 10 اسفند 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 190 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم راستی آزمایی قسمت 2 کیفیت 720p (تاریخ 9 اسفند 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 190 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم راستی آزمایی قسمت 2 کیفیت 480p (تاریخ 9 اسفند 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 190 مگابایت

===============================================

 

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم راستی آزمایی قسمت 1 کیفیت 720p (تاریخ 6 اسفند 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فصل دوم راستی آزمایی قسمت 1 کیفیت 480p (تاریخ 6 اسفند 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 170 مگابایت

===============================================

 

 

 

 

===============================================

دانلود کامل برنامه اعلام نتایج فینال عصر جدید کیفیت 1080p  (تاریخ 31 مرداد 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 4.1 گیگابایت

دانلود کامل برنامه اعلام نتایج فینال عصر جدید کیفیت 480p  (تاریخ 31 مرداد 98 | بخش اول )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

دانلود کامل برنامه اعلام نتایج فینال عصر جدید کیفیت 480p  (تاریخ 31 مرداد 98 | بخش دوم )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 100 مگابایت

دانلود کامل برنامه اعلام نتایج فینال عصر جدید کیفیت 480p  (تاریخ 31 مرداد 98 | بخش سوم )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود اعلام نتایج فینال برنامه عصر جدید کیفیت 480p  (تاریخ 31 مرداد 98 | فقط بخش اعلام برندگان به صورت جداگانه )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید فینال پارسا خائف  (تاریخ 28 مرداد 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 100 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فینال فاطمه عبادی  (تاریخ 28 مرداد 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 100 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فینال گروه دختران نینجا (تاریخ 28 مرداد 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 100 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فینال سعید فتحی روشن  (تاریخ 28 مرداد 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 100 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید فینال پارسا محمد زارع  (تاریخ 28 مرداد 98 )

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 100 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله نیمه نهایی قسمت 1 کیفیت 1080p (تاریخ 23 تیر 98 | پارسا خائف ، گروه نو اندیشان ، گروه پسران خورشید)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.6 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله نیمه نهایی قسمت 1 کیفیت 480p (تاریخ 23 تیر 98 | پارسا خائف ، گروه نو اندیشان ، گروه پسران خورشید)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 470 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله نیمه نهایی قسمت 2 کیفیت 1080p (تاریخ 24 تیر 98 | محمد زارع ، شکوفه عزیزی ، رضا ارمندپیشه)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله نیمه نهایی قسمت 2 کیفیت 720p (تاریخ 24 تیر 98 | محمد زارع ، شکوفه عزیزی ، رضا ارمندپیشه)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله نیمه نهایی قسمت 2 کیفیت 480p (تاریخ 24 تیر 98 | محمد زارع ، شکوفه عزیزی ، رضا ارمندپیشه)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 380 مگابایت

===============================================

دانلودبرنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 1 و 2 کیفیت 1080p (تاریخ 27 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 1 و 2 کیفیت 720p (تاریخ 27 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 1 و 2 کیفیت 480p (تاریخ 27 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 3 کیفیت 1080p (تاریخ 30 تیر 98 | سعید فتحی روشن ، محمد مصطفی حصار ، گروه ریکو)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 3 کیفیت 720p (تاریخ 30 تیر 98 | سعید فتحی روشن ، محمد مصطفی حصار ، گروه ریکو)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 3 کیفیت 480p (تاریخ 30 تیر 98 | سعید فتحی روشن ، محمد مصطفی حصار ، گروه ریکو)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 380 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 4 کیفیت 1080p (تاریخ 31 تیر 98 | گروه پیرامید ، فاطمه عبادی ،زهرا بیرامی)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 4 کیفیت 720p (تاریخ 31 تیر 98 | گروه پیرامید ، فاطمه عبادی ،زهرا بیرامی)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 4 کیفیت 480p (تاریخ 31 تیر 98 | گروه پیرامید ، فاطمه عبادی ،زهرا بیرامی)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 380 مگابایت

===============================================

دانلودبرنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 3 و 4 کیفیت 1080p (تاریخ 3 مرداد 98| برندگان فاطمه عبادی و سعید فتحی روشن)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 3 و 4 کیفیت 720p (تاریخ 3 مرداد 98| برندگان فاطمه عبادی و سعید فتحی روشن)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 3 و 4 کیفیت 480p (تاریخ 3 مرداد 98| برندگان فاطمه عبادی و سعید فتحی روشن)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 5 کیفیت 1080p  (تاریخ 6 مرداد 98 | گروه دختران نینجا ، گروه سربازان وطن ، مهدی عبدالوند)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 5 کیفیت 720p  (تاریخ 6 مرداد 98 | گروه دختران نینجا ، گروه سربازان وطن ، مهدی عبدالوند)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 730 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 5 کیفیت 480p  (تاریخ 6 مرداد 98 | گروه دختران نینجا ، گروه سربازان وطن ، مهدی عبدالوند)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 360 مگابایت

===============================================

دانلودبرنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 5 کیفیت 1080p (تاریخ 11 مرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 5 کیفیت 720p (تاریخ 11 مرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی اعلام برندگان قسمت 5 کیفیت 480p (تاریخ 11 مرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===============================================

دانلودبرنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 6 کیفیت 1080p (تاریخ 13مرداد 98 | ویژه برنامه پارسا خائف)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 6 کیفیت 720p (تاریخ 13مرداد 98 | ویژه برنامه پارسا خائف)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 6 کیفیت 480p (تاریخ 13مرداد 98 | ویژه برنامه پارسا خائف)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 150 مگابایت

===============================================

دانلودبرنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 7 کیفیت 1080p (تاریخ 14 مرداد 98 | ویژه برنامه محمد زارع)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 7 کیفیت 720p (تاریخ 14 مرداد 98 | ویژه برنامه محمد زارع)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید نیمه نهایی قسمت 7 کیفیت 480p (تاریخ 14 مرداد 98 | ویژه برنامه محمد زارع)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 150 مگابایت

===============================================

===============================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 1 کیفیت 1080p (تاریخ 22 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.9 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 1 کیفیت 720p (تاریخ 22 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 750 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 1 کیفیت 480p (تاریخ 22 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 2 کیفیت 1080p (تاریخ 23 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 2 کیفیت 720p (تاریخ 23 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 750 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 2 کیفیت 480p (تاریخ 23 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 1و 2 کیفیت 1080p (تاریخ 24 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 1و 2 کیفیت 720p (تاریخ 24 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 1و 2 کیفیت 480p (تاریخ 24 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 3 کیفیت 1080p (تاریخ 29 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 3 کیفیت 720p (تاریخ 29 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 3 کیفیت 480p (تاریخ 29 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 4 کیفیت 1080p (تاریخ 30 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 4 کیفیت 720p (تاریخ 30 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 4 کیفیت 480p (تاریخ 30 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 3و 4 کیفیت 480p (تاریخ 3 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 250 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 5 کیفیت 1080p (تاریخ 11 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 5 کیفیت 480p (تاریخ 11 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 6 کیفیت 1080p (تاریخ 17 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 6 کیفیت 720p (تاریخ 17 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 6 کیفیت 480p (تاریخ 17 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 7 کیفیت 1080p (تاریخ 18 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.5 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 7 کیفیت 720p (تاریخ 18 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 770 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 7 کیفیت 480p (تاریخ 18 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 370 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 8 کیفیت 1080p (تاریخ 20 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.3 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 8 کیفیت 720p (تاریخ 20 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 660 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 8 کیفیت 480p (تاریخ 20 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 5و 6 کیفیت 1080p (تاریخ 23 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 5و 6 کیفیت 720p (تاریخ 23 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 7و 8 کیفیت 1080p (تاریخ 24 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 800 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 7و 8 کیفیت 480p (تاریخ 24 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 200 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 9 کیفیت 1080p (تاریخ 26 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 9 کیفیت 720p (تاریخ 26 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 9 کیفیت 480p (تاریخ 26 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 10 کیفیت 1080p (تاریخ 27 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 10 کیفیت 720p (تاریخ 27 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 10 کیفیت 480p (تاریخ 27 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 9و 10 کیفیت 480p (تاریخ 30 خرداد 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 240 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 11 کیفیت 1080p (تاریخ 2 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 11 کیفیت 720p (تاریخ 2 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 11 کیفیت 480p (تاریخ 2 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 12 کیفیت 1080p (تاریخ 3 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 12 کیفیت 720p (تاریخ 3 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 12 کیفیت 480p (تاریخ 3 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 11و 12 کیفیت 1080p (تاریخ 6 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 11و 12 کیفیت 720p (تاریخ 6 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 13 کیفیت 1080p (تاریخ 9 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 13 کیفیت 720p (تاریخ 9 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 13 کیفیت 480p (تاریخ 9 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 350 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 14 کیفیت 1080p (تاریخ 10 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.5 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 14 کیفیت 720p (تاریخ 10 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 760 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 14 کیفیت 480p (تاریخ 10 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 440 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 13و 14 کیفیت 480p (تاریخ 13 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 15 کیفیت 1080p (تاریخ 16 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.3 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 15 کیفیت 720p (تاریخ 16 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 660 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم قسمت 15 کیفیت 480p (تاریخ 16 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 15 کیفیت 1080p (تاریخ 22 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 900 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 15 کیفیت 720p (تاریخ 22 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 450 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید مرحله دوم اعلام برندگان قسمت 15 کیفیت 480p (تاریخ 22 تیر 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 220 مگابایت

===========================================

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 1 کیفیت 1080p (تاریخ 27 بهمن 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 1 کیفیت 720p (تاریخ 27 بهمن 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 1 کیفیت 480p (تاریخ 27 بهمن 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 2 کیفیت 1080p (تاریخ 28 بهمن 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 2 کیفیت 720p (تاریخ 28 بهمن 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 500 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 2 کیفیت 480p (تاریخ 28 بهمن 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 3 کیفیت 1080p (تاریخ 4 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 3 کیفیت 720p (تاریخ 4 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 3 کیفیت 480p (تاریخ 4 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 4 کیفیت 1080p (تاریخ 5 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 4 کیفیت 720p (تاریخ 5 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 4 کیفیت 480p (تاریخ 5 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 5 کیفیت 1080p (تاریخ 12 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 5 کیفیت 720p (تاریخ 12 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 5 کیفیت 480p (تاریخ 12 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 6 کیفیت 1080p (تاریخ 19 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 6 کیفیت 720p (تاریخ 19 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 550 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 6 کیفیت 480p (تاریخ 19 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 7 کیفیت 1080p (تاریخ 25 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 7 کیفیت 720p (تاریخ 25 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 550 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 7 کیفیت 480p (تاریخ 25 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 8 کیفیت 1080p (تاریخ 26 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 8 کیفیت 720p (تاریخ 26 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 550 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 8 کیفیت 480p (تاریخ 26 اسفند 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 9 کیفیت 1080p (تاریخ 2 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 9 کیفیت 720p (تاریخ 2 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 9 کیفیت 480p (تاریخ 2 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 300 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 10 کیفیت 1080p (تاریخ 3 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.3 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 10 کیفیت 720p (تاریخ 3 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 670 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 10 کیفیت 480p (تاریخ 3 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 11 کیفیت 1080p (تاریخ 4 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 11 کیفیت 720p (تاریخ 4 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 550 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 11 کیفیت 480p (تاریخ 4 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 12 کیفیت 1080p (تاریخ 5 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.1 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 12 کیفیت 720p (تاریخ 5 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 550 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 12 کیفیت 480p (تاریخ 5 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 13 کیفیت 1080p (تاریخ 6 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 13 کیفیت 720p (تاریخ 6 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 650 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 13 کیفیت 480p (تاریخ 6 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 14 کیفیت 1080p (تاریخ 7 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 14 کیفیت 720p (تاریخ 7 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 650 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 14 کیفیت 480p (تاریخ 7 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 15 کیفیت 1080p (تاریخ 8 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 15 کیفیت 720p (تاریخ 8 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 650 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 15 کیفیت 480p (تاریخ 8 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 16 کیفیت 1080p (تاریخ 9 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 16 کیفیت 720p (تاریخ 9 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 650 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 16 کیفیت 480p (تاریخ 9 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 17 کیفیت 1080p (تاریخ 10 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 17 کیفیت 480p (تاریخ 10 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 18 کیفیت 1080p (تاریخ 12 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.3 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 18 کیفیت 720p (تاریخ 12 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 18 کیفیت 480p (تاریخ 12 فروردین 97)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 19 کیفیت 1080p (تاریخ 13 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 19 کیفیت 720p (تاریخ 13 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 19 کیفیت 480p (تاریخ 13 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 20 کیفیت 1080p (تاریخ 14 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 20 کیفیت 720p (تاریخ 14 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 20 کیفیت 480p (تاریخ 14 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 21 کیفیت 1080p (تاریخ 17 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 21 کیفیت 720p (تاریخ 17 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 21 کیفیت 480p (تاریخ 17 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 22 کیفیت 1080p (تاریخ 18 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.2 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 22 کیفیت 720p (تاریخ 18 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 600 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 22 کیفیت 480p (تاریخ 18 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 330 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 23 کیفیت 1080p (تاریخ 25 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.3 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 23 کیفیت 720p (تاریخ 25 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 700 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 23 کیفیت 480p (تاریخ 25 فروردین 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 400 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 24 کیفیت 1080p (تاریخ 1 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 1.4 گیگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 24 کیفیت 720p (تاریخ 1 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 720 مگابایت

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 24 کیفیت 480p (تاریخ 1 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 360 مگابایت

===========================================

دانلود برنامه عصر جدید قسمت 25 کیفیت 480p (تاریخ 8 اردیبهشت 98)

دانلود با لینک مستقیم

حجم : 440 مگابایت

===========================================


تیزر مسابقه عصر جدید


رویا نونهالی و امین حیایی، بازیگران شناخته‌شده سینما، آریا عظیمی‌نژاد، آهنگساز موسیقی متن آثاری همچون “میم مثل مادر” و سریال “پایتخت” و سیدبشیر حسینی، مدرس و پژوهشگر ارتباطات و سواد رسانه‌ای، روی ۴ صندلی هیات داوران بزرگترین مسابقه استعدادیابی ایران خواهند نشست تا با همراهی احسان علیخانی از شرکت‌کنندگان مستعد از سراسر ایران، میزبانی کنند.

 

 

نحوه شرکت در مسابقه 

به سایت عصر جدید در آدرس مقابل (asrejadid.ir) رفته و ویدیو های خود را ارسال کنید

اطلاعات و نحوه ارسال در سایت عصر جدید قرار داده شده


۱۳۹۹/۰۵/۲۷ بازدید 7,845

مطالب مرتبط

نظرات

بدون دیدگاه
دانلود تمامی فیلم ها در کانال تلگرام